Confirmation:

Saved successfully.

ESF D-VEEKA Public Economics
Name in Czech: Public Economics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2029
Guarantor: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Doctoral Board

Chair

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

External members

prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
Národohospodářská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislavě
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Fakulta sociálně ekonomicka, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně