Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 3. 2020 – 19. 3. 2025
Garant: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.

Studentští členové

Bc. Jindřich Strubl