Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.