Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Fremdsprachendidaktik
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: German German
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didactics of Foreign Language
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Common Doctoral Board: Didactics of Foreign Language

Chair

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

External members

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
JČU, České Budějovice
doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
externí členka
Dr. phil. Brigitte Sorger
Pädagogische Hochschule in Wien
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Ostravská univerzita