Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Latin Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Název anglicky: Latin Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Karel Mikula
Biskupské Gymnázium Brno

Studentští členové

Pavla Procházková
Bc. Petr Umlauf