Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Mediterranean Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Název anglicky: Mediterranean studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Interní členové

Mgr. Danuša Čižmíková, PhD.
Mgr. Markéta Macura

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Daniel Stankov

Studentští členové

Bc. Eliška Bumbová
Mgr. Andrea Wíttková