Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Název anglicky: English Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Název anglicky: English Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Nina Bosnićová, PhD.
Dům zahraniční spolupráce
PhDr. Danica Maleková, Ph.D.
Absolventka

Studentští členové

Lujain Ayash
Bryan Richard Felber
Samuel Chalupka
Bc. Mariia Minaeva