Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D.
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Název anglicky: French literature and linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: doc. Christophe Gérard L. Cusimano

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Jana Mališová
Absolventka
Mgr. Jiří Votava, MBA
Alliance Française Brno