Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Programová rada


Předseda

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Karel Kozel
Absolvent

Studentští členové

Kamila Rotterová
Bc. Eva Salášková
Bc. Věra Zetochová