Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PrF VESP_ Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 6. 2021 – 21. 6. 2031
Garant: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Jiří Plachý, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Kamil Vařeka
Český statistický úřad

Studentští členové

Bc. Daniela Malá
Bc. František Pilný