Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Environmental Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. Eva Cudlínová, Ph.D.
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Ostravská univerzita, Ostrava
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
Ostravská univerzita
doc. RNDr. Lubica Lacinová, DrSc.
Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Univerzita Karlova, Praha
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Ing. Tomáš Rothröckl
Správa Národního parku Podyjí
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha
prof. Ing. Petr Šauer, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze