Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Oborová rada: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Externí členové

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
FN Plzeň
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Lékařská fakulta v Hradci Králové UK v Praze
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
FN Hradec Králové, KARIM
doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
MUDr. Jan Maňák, Ph.D.
LF UK a FN Hradec Králové, III. interní klinika
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
LF UK Plzeň, Biomedicínské centrum
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
I. LF UK v Praze a VFN v Praze, KARIM
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
FN v Motole