Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PdF B-VY Vychovatelství
Název anglicky: Child and Youth Afterschool Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Vychovatelství

Předseda

Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Bc. Monika Špinarová
Absolventka oboru Vychovatelství.

Studentští členové

Magdalena Sabolová