Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-GEPR_ Genomika a proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.