Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-GEOLA_ Geology
Název anglicky: Geology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Oborová rada