Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. et Mgr. Jana Demelová, Ph.D.

Studentští členové

Petr Sojka