Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

Programová rada

Předseda

Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Alice Hříbalová
Absolventka
PhDr. Hana Valíková

Studentští členové

Kryštof Šimíček