Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Information and Library Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Název anglicky: Information and Library Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Libuše Nivnická
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Studentští členové

Anna Bartošová
Bc. Tereza Skálová