Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 2. 2021 – 15. 2. 2031
Garant: doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Hana Valíková

Studentští členové

Bc. Veronika Sušilová