Název anglicky: Comparative Literature
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2031
Garant: doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.