FF D-ROJA_ Románské jazyky
Název anglicky: Romance Languages
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.