Cíle studijního programu

Cílem doktorského studia Románských jazyků je připravit kvalifikovaného a kompetentního badatele v oblasti synchronní či diachronní románské lingvistiky. Absolvent se naučí metodologii vědecké práce a její účinnost prokáže v předmětu své badatelské specializace.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studia Románských jazyků je připravit kvalifikovaného a kompetentního badatele v oblasti synchronní či diachronní románské lingvistiky. Absolvent se naučí metodologii vědecké práce a její účinnost prokáže v předmětu své badatelské specializace.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vědecky zpracovávat odbornou lingvistickou problematiku v oblasti románské jazykovědy
  • metodologicky rozvíjet svůj obor
  • uplatnit se ve vědeckých a univerzitních institucích a všude tam, kde je třeba teoretický, metodologický a vědomostní nadhled v kterékoli státní, soukromé, české či zahraniční instituci
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent oboru je připraven se zapojit do výzkumné činnosti a do profesí vyžadujících schopnost vysoce odborné lingvistické reflexe, zejména v univerzitním a akademickém prostředí, ve výzkumných ústavech, a to i na mezinárodní úrovni.

 • Praxe

  Praxe není součástí studia. Vyžaduje se však, aby doktorand či doktorandka absolvovali zahraniční stáž na jiné univerzitě či jiném výzkumném pracovišti.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardní rozsah disertační práce je 180.000 znaků. Přípravu textu disertace, průběh prací i redakci konzultuje doktorand průběžně se školitelem. V doktorské práci doktorand osvědčí schopnost kritického myšlení v metodologické i analytické práci a samostatného řešení při traktování dané problematiky. Disertační práce mění stav poznání v oboru.

Základní údaje

Zkratka
D-ROJA_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu