PřF D-GEPRA_ Genomics and Proteomics
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.

Školitelé