FF D-AE_ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2029
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Školitelé