Luis Ricardo Neves Fernandes, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

učo 243095
Odborný pracovník ÚArchMuz FF MU

Pracoviště

Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Pracovní zařazeníodborný pracovník

Členství v akademických orgánech

Školitelé