doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.

učo 119727
Výzkumník II ÚFKL Fyz PřF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech