RNDr. Eva Roubalová, Ph.D.

učo 13812

Studium

Program LF D-ON4 Onkologie (čtyřleté), doktorský studijní program
ŠkolitelRNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Ph.D., v roce 2009
Závěrečná práceInterakce proteinu p53 a jeho homologů s DNA a jejich úloha v maligní transformaci buňky
OborLF ONKO Onkologie
Program PřF Rig-BI Biologie, rigorózní řízení
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: RNDr., v roce 2007
Závěrečná práceÚčinek nového platinového cytostatika LA-12 na stabilitu a aktivitu proteinu p53 v lidských nádorových buňkách
OborPřF BIMG Molekulární biologie a genetika
Výsledky studia
Program PřF M-BI Biologie, magisterský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 2003
Závěrečná práceMolekulární detekce cirkulujících buněk neuroblastomu v krvi a kostní dřeni
OborPřF BIMG Molekulární biologie a genetika

Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Eva Roubalová, 11. 2. 2005