doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.

absolventka 1973, 1977, učo 14

Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Ladislava Miličková, 28. 8. 2000