Mgr. et Mgr. Pavel Daněk

učo 143260

Studium

Školitel Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Ekologická a evoluční biologie, Přírodovědecká fakulta
Program PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie, doktorský studijní program
Formaprezenční se specializací
Stavukončení doby narušení studia
Výzkumné zaměřeníInterakce mezi stromy a půdou v přirozených temperátních lesích v prostoru a čase
PlánPřF BOTA Botanika
15. semestr, 8. ročník

Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Pavel Daněk, 3. 2. 2014