MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D.

učo 19989

Členství v akademických orgánech