MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

učo 243137
Výzkumná a vývojová pracovnice ÚLE Teorie LF MU

Pracoviště

Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenívýzkumná a vývojová pracovnice

Členství v akademických orgánech