RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.

učo 24988
Odborný pracovník ÚPV FF MU