prof. RNDr. Vítězslav Novák, DrSc.

absolvent 1958

Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Vítězslav Novák, 28. 8. 2000