MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

učo 32416
Odborný asistent MCKV FN USA LF MU