Bc. Veronika Čechová, DiS.

učo 324280
Odborná pracovnice VSDB ÚHE Teorie LF MU