Bc. Petra Kočišová

učo 369559

Členství v akademických orgánech

Programové rady

Studium

Právo a právní věda, Právnická fakulta
Program PrF M-PPV Právo a právní věda, magisterský studijní program
Formaprezenční jednooborové
Stavukončení doby narušení studia
OborPrF PR Právo
11. semestr
Výsledky studia
Filologie, Filozofická fakulta
Program FF N-FI Filologie, magisterský studijní program
Formaprezenční jednooborové
Stavukončení doby narušení studia
OborFF UJ Ukrajinský jazyk a literatura
4. semestr, 2. cyklus
Polská studia, Filozofická fakulta
Program FF B-PJ_ Polská studia, bakalářský studijní program
Formaprezenční se specializací
Stavukončení doby narušení studia
PlánFF FBPJpSPKS Polská kulturní studia
3. semestr, 1. cyklus
Program FF B-FI Filologie, bakalářský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Bc., v roce 2018
Závěrečná práceProblematické otázky rodinného práva a obtíže při překladu jeho terminologie (na materiálu ukrajinského a českého jazyka)
OborFF UJ Ukrajinský jazyk a literatura
Výsledky studia

Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Petra Kočišová, 1. 7. 2020