MDDr. Veronika Tkáčová

učo 440438
Asistentka STK FN USA LF MU