Mgr. Daniel Filip

učo 489803
Odborný pracovník - PhD student MikroIB CMM CEITEC MU