Nikomidisz Jorgosz Eftimiu, M.Sc.

učo 540988
Odborný pracovník ve výzkumu CABO KVI FI MU