Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

učo 67941
Odborná asistentka ÚKIA FN USA LF MU