Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

 1. Bc. Martina Augustinová (ODSRŘ Děk PrF MU), učo 111864
 2. Jana Buchalová (CDV SKA PrF MU), učo 239069
 3. Bc. Martina Crhová (StudO Děk PrF MU), učo 158003
 4. Bc. Jitka Holíková (CDV SKA PrF MU), učo 527505
 5. Hana Holubová (StudO Děk PrF MU), učo 70326
 6. Mgr. Ivana Hovořáková, Ph.D. (OddESF CJV MU), učo 104817
 7. Mgr. Ing. Jiří Jaroš (OVVPP Děk PrF MU), učo 98503
 8. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (KSVSP PrF MU), učo 7537
 9. Ing. Milan Kolka, Ph.D. (CIT ÚZ PrF MU), učo 132505
 10. Ing. Aleš Kotula (CIT ÚZ PrF MU), učo 37823
 11. Bc. Kateřina Koželuhová (StudO Děk PrF MU), učo 67879
 12. Mgr. Jana Lautrbachová (StudO Děk PrF MU), učo 915
 13. Bc. Petra Marková (StudO Děk PrF MU), učo 2
 14. Ing. Lucie Melišová, Ph.D. (ODSRŘ Děk PrF MU), učo 251677
 15. doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (KFPNH PrF MU), učo 632
 16. Lenka Pavlíková (OddPřF CJV MU), učo 113843
 17. Mgr. Jaroslav Pavliňák (StudO Děk PrF MU), učo 3811
 18. Mgr. Andrea Pavliňáková (CVT FI MU), učo 3221
 19. Mgr. Lenka Podrabská (StudO Děk PrF MU), učo 133943
 20. Mgr. Věra Redrupová, B.A. (OZV Děk PrF MU), učo 156173
 21. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (KMEP PrF MU), učo 1860
 22. Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (OddFSS CJV MU), učo 13169
 23. doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (KMEP PrF MU), učo 13665
 24. prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (KObčP PrF MU), učo 42875
 25. doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (KObchP PrF MU), učo 53649
 26. Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (OddPrF CJV MU), učo 1880
 27. Bc. Marcela Šlesová (CDV SKA PrF MU), učo 244691
 28. PhDr. Eva Šrámková (OddPrF CJV MU), učo 1859
 29. Radmila Tučková (StudO Děk PrF MU), učo 239090
 30. Bc. Jana Würzlerová (CDV SKA PrF MU), učo 147147

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 1422