Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

 1. Hana Bednářová (StudO Děk PdF MU), učo 2273
 2. Radka Červinková, DiS. (StudO Děk PdF MU), učo 240903
 3. Bc. Eva Daňková (StudO Děk PdF MU), učo 35355
 4. Michaela Daňková (StudO Děk PdF MU), učo 112019
 5. Mgr. Alžběta Ďásková (CCŽV Děk PdF MU), učo 40414
 6. Radka Fajmonová (StudO Děk PdF MU), učo 2536
 7. Mgr. Hana Florková (OVKAZ Děk PdF MU), učo 222
 8. Mgr. et Mgr. Barbora Halfarová (StudO Děk PdF MU), učo 262594
 9. Mgr. Radim Herout (OddPdF CJV MU), učo 74492
 10. doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (KGer PdF MU), učo 363
 11. Mgr. Jitka Karlišová (CCŽV Děk PdF MU), učo 263968
 12. doc. PhDr. David Kroča, Ph.D. (KČJL PdF MU), učo 25629
 13. PaedDr. Otto Kryzan (CIT ÚZ PdF MU), učo 584
 14. Mgr. Simona Kubíčková (CCŽV Děk PdF MU), učo 243263
 15. Mgr. Dana Kučerová (CCŽV Děk PdF MU), učo 53918
 16. Ivana Luklová (StudO Děk PdF MU), učo 1307
 17. Mgr. Martina Lužná (OVKAZ Děk PdF MU), učo 53034
 18. Mgr. Alexandra Maloňová (StudO Děk PdF MU), učo 74864
 19. Bc. Martin Musil (StudO Děk PdF MU), učo 269979
 20. doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (KSocPed PdF MU), učo 35929
 21. Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (ÚIZV Sekr Děk PdF MU), učo 55467
 22. Ing. Nikola Rimešová (StudO Děk PdF MU), učo 100704
 23. Mgr. Petr Šimík (StudO Děk PdF MU), učo 52098
 24. Mgr. Jan Šplíchal (Sekr Děk PdF MU), učo 110084
 25. PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (IInklVzd PdF MU), učo 44568

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 1441