BRFA0211c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.5/0. 7,5. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
MUDr. Filip Šiška (pomocník)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16. 3. 10:00–11:40 A19/231, Po 23. 3. 10:00–11:40 A19/231, Po 30. 3. 10:00–11:40 A19/231, Po 6. 4. 10:00–11:40 A19/231
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Bude znát principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry. Bude umět rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu. Bude schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Výstupy z učení
- student rozumí hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické - student zná principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, umí počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry - student dokáže rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu - student je schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Osnova
  • - Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. - Informace o léčivech, legislativa. - Protinádorová terapie. - RTG kontrastní látky, radiofarmaka. - Farmakokinetické kazuistiky. - Výpočty ve farmakologii.
Literatura
Výukové metody
Rozvrh předmětu nabízí účast studentům na cvičeních vedených učitelem farmakologie. V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do témat uvedených v rozvrhu s následnou diskusí či prací na pc.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou přednášek a cvičení. Udělení zápočtu je podmíněno 100% účastí na cvičeních a úspěšným napsáním zápočtového testu na posledním cvičení. Kritériem je 60% úspěšnost.
Informace učitele
•• Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070. •• Cvičení jsou povinná. • • Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.