BZUM0453c Emergency medicine for paramedics III - practice

Faculty of Medicine
spring 2020
Extent and Intensity
0/0.7/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Martin Slezák (lecturer)
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Flajšingrová (seminar tutor)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lucie Kosková (seminar tutor)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (seminar tutor)
MUDr. Roman Malý (seminar tutor)
Mgr. Monika Metznerová (seminar tutor)
Mgr. Branislav Moravčík (seminar tutor)
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Roman Štoudek (seminar tutor)
Lenka Dobrovolná (assistant)
Mgr. Pavlína Kosíková (assistant)
Irena Vaďurová (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Martin Slezák
Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine – Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital – Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Liana Greiffeneggová
Supplier department: Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine – Joint workplaces with the University Hospital Brno - workplaces of the Bohunice and Mater. Hospital – Faculty of Medicine (89,00 %), Department of Paediatric Anaesthesiology and Intensive Care Medicine – Institutions shared with the Faculty Hospital Brno (paediatric medicine) – Faculty of Medicine (11,00 %)
Timetable
Wed 25. 3. 13:00–14:40 N02144, Wed 1. 4. 13:00–14:40 N02144, Wed 8. 4. 13:00–14:40 N02144, Wed 15. 4. 13:00–14:40 N02144, Wed 22. 4. 13:00–14:40 N02144, Wed 29. 4. 13:00–14:40 N02144, Wed 6. 5. 13:00–14:40 N02144, Wed 13. 5. 13:00–14:40 N02144
Prerequisites (in Czech)
BZUM0352c Em. med. for paramed. II - p. && BZUM0352p Em. med. for paramed. II - l.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Emergency medicine for medical rescuers is a profiling theoretical and practical subject. Its aim is to prepare students both theoretically and practically for the job of a medical rescue worker, a member of the emergency rescue service team or the hospital emergency department team.
Learning outcomes
The student will be:
aware of the care provided by the terrestrial medical rescue teams and follow-up care at hospital inputs, urgent income departments, nursing individuals and groups.
have the theoretical basis for providing comprehensive urgent and pre- individuals and groups of patients / patients.
Syllabus
 • Practical implementation:
 • basic emergency resuscitation with the use of barrier aids and, in particular, extended emergency resuscitation with the use of recommended medicaments, aids and instrumentation,
 • the process of addressing all urgent, life-threatening conditions in both adults and children in pre-hospital and early hospital phases, using barrier aids, instrumentation and recommended drug products,
 • training of special, alternative techniques to ensure vital functions.
Literature
 • LIMMER, Daniel J. and Michael F. O'KEEFE. Emergency care. 12th ed. Boston: Brady, 2012, xxxix, 128. ISBN 9780132543804. info
 • ŠEBLOVÁ, Jana and Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 400 s. ISBN 9788024744346. info
 • ŠTOREK, Josef and Petr HERLE. Urgentní medicína pro všeobecné lékaře. Praha: Raabe, 2013, 152 s. ISBN 9788087553961. info
 • MISTOVICH, Joseph J., Keith J. KARREN and Brent HAFEN. Prehospital emergency care. 10th ed. Boston: Pearson, 2014, iv, 1422. ISBN 9780133369137. info
 • Sanders' paramedic textbook. Edited by Gregory Pete - Aldan Ward. [S.l.]: Mosby, 2010, ix, 1044. ISBN 9780723434436. info
 • POLÁK, Martin. Urgentní příjem : nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a dop. Praha: Mladá fronta, 2016, 767 stran. ISBN 9788020439390. info
 • REMEŠ, Roman and Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vydání. Praha: Grada, 2013, 240 stran. ISBN 9788024745305. info
 • URBÁNEK, Pavel. Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v přednemocniční neodkladné péči. Textová opora ke kurzu (Handling health after-effects of emergency situations in pre-hospital urgent care). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 84 pp. ISBN 978-80-210-6188-0. info
 • ŠTOREK, Josef and Petr HERLE. Urgentní medicína pro všeobecné lékaře. Praha: Raabe, 2013, 152 s. ISBN 9788087553961. info
 • ŠEBLOVÁ, Jana and Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 400 s. ISBN 9788024744346. info
 • JANČÁLEK, Radim and Pavel URBÁNEK. Kraniocerebrální poranění v přednemocniční péči (Craniocerebral Injuries in Prehospital Care). 2011. info
 • ŠÍN, Robin and Jan MACH. Povinná mlčenlivost pracovníků v podmínkách přednemocniční neodkladné péče (Obligatory discretion of medical personnel in the pre-hospital-care conditions). Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: MEDIPRAX CB, 2011, vol. 14, No 2, p. 28-31. ISSN 1212-1924. URL info
 • JANČÁLEK, Radim and Pavel URBÁNEK. Přednemocniční neodkladná péče o neurotraumata (Prehospital emergency care in neurotraumas). Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: MEDIPRAX CB, 2011, vol. 14, No 2, p. 12-20. ISSN 1212-1924. info
 • WENDSCHE, Peter. Prvotní- přednemocniční a nemocniční péče o pacienty s poraněním páteře a míchy. 2009. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
Teaching methods
Discussion, presentation of case studies, solution procedures, participation in the exercise of the integrated rescue system.
Assessment methods
Completion: credit 100% attendance, active participation in the discussion.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 10.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2020/BZUM0453c