BZUM0352p Emergency medicine for paramedics II - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
MUDr. Jana Kubalová (lecturer)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Martin Slezák (lecturer)
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Michal Pospíšil
Supplier department: Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Tue 6. 10. 10:30–13:00 419, Tue 13. 10. 10:30–13:00 419, Tue 20. 10. 10:30–13:00 419, Tue 27. 10. 10:30–13:00 419, Tue 3. 11. 10:30–13:00 419, Tue 10. 11. 10:30–13:00 419
Prerequisites
( BZUM0221p Emerg. med. for rescuers - l || BZUM0251p Emerg. med. for rescuers - l ) && ( BZUM0221c Emerg.med. for rescuers I - p || BZUM0251c Emerg.med. for rescuers I - p ) && BZIN0221x Ind. professional practice I
BZUM0251p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Emergency medicine for medical rescuers is a profiling theoretical and practical subject. Its aim is to prepare students both theoretically and practically for the job of a medical rescue worker, a member of the emergency rescue service team or the hospital emergency department team.
Learning outcomes
The student will be theoretically oriented in lecture topics, especially in the care provided by teams of health rescue services in the field and in follow-up care at hospital inputs, emergency departments, nursing individuals and groups.
Syllabus
 • The technique basic cardiopulmonary resuscitation with the use of barrier devices and expanded emergency resuscitation with the recommended drug products, equipment and instrumentation.
 • Coping special, alternative techniques to ensure vital functions.
 • Methodology solutions to all urgent or life conditions in adults and children in the prehospital and early hospital phase, all in keeping with best practices Society for Emergency and Disaster Medicine, as well as other professional societies to address urgent conditions, such as cardiac, neurological, trauma surgery and more.
Literature
  required literature
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ and Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 2. rozšířené vydání. Olomouc: Epava, 2014. 280 stran. ISBN 9788086297477. info
 • BULÍKOVÁ, Táňa and Peter HERMAN. Prednemocničná urgentná medicína. Edited by Viliam Dobiáš. 2., doplnené a prepracovan. Martin: Osveta, 2012. 740 stran. ISBN 9788080633875. info
  recommended literature
 • Paramedic Care: Principles & Practice,Nakladatel: Pearson Education (US)
 • MISTOVICH, Joseph J., Keith J. KARREN and Brent HAFEN. Prehospital emergency care. 10th ed. Boston: Pearson, 2014. iv, 1422. ISBN 9780133369137. info
 • ŠTOREK, Josef and Petr HERLE. Urgentní medicína pro všeobecné lékaře. Praha: Raabe, 2013. 152 s. ISBN 9788087553961. info
 • ŠEBLOVÁ, Jana and Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 400 s. ISBN 9788024744346. info
 • ZADÁK, Zdeněk and Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
  not specified
 • Notfall-taschenbuch für den rettungsdienst (Orig.) : Akutní stavy do kapsy pro záchrannou službu. info
 • VOBRUBA, Václav, Michal FEDORA and Jiří ŽUREK. Kapitoly z dětské intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 136 pp. ISBN 978-80-87023-23-5. info
 • PILBERY, Richard. Nancy Caroline's emergency care in the streets. Edited by Nancy L. Caroline. 7th ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2013. xxxvii, 15. ISBN 9781449649296. info
 • REMEŠ, Roman and Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vydání. Praha: Grada, 2013. 240 stran. ISBN 9788024745305. info
 • URBÁNEK, Pavel. Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v přednemocniční neodkladné péči. Textová opora ke kurzu (Handling health after-effects of emergency situations in pre-hospital urgent care). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 84 pp. ISBN 978-80-210-6188-0. info
 • ŠÍN, Robin, Jana VIDUNOVÁ and Roman SVITÁK. Legislativní a organizační změny v poskytování přednemocniční neodkladné péče v České republice (Legislative and organizational changes in the provision of prehospital emergency care in the Czech Republic). In Aktuality urgentnej medicíny. 2012. ISSN 1338-4171. info
 • ŠÍN, Robin and Jan MACH. Povinná mlčenlivost pracovníků v podmínkách přednemocniční neodkladné péče (Obligatory discretion of medical personnel in the pre-hospital-care conditions). Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči, České Budějovice: MEDIPRAX CB, 2011, vol. 14, No 2, p. 28-31. ISSN 1212-1924. URL info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 450 s. ISBN 9788072548156. info
Teaching methods
Lecture, discussion topics.
Assessment methods
Completion: examination; 100% attendance, active participation in the discussion  , a written test of 60 questions, the success rate of at least 75%.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 20.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/BZUM0352p