DISQ002 Modern and Avant-garde Theatre

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/5. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:00–11:40 G01
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is dealing with the grasp of wide context and atmosphere at the end of the 19th century and at the begining of the 20th century. It focuses mainly on philosophical background and changes in the perception of the world.

The course is held in Czech.
Learning outcomes
At the end of the course student will be able to:
- characterize the European modern and avant-garde art period (1. theatre reform);
- include the work of theatre modernist and avant-garde artists into historical context;
- interpretate changes of European civilization at the turn of the 19th and 20th century (modern science, industrialization of the society, change of the relationship to the body) and to relate to the other kinds of art.
Syllabus
 • Historical context - change of European society
 • Utopian vision and the position of the art in the new society
 • Period of modernist experiments (till 1918)
 • Turn to pragmatism of the avant-garde (after 1918)
Literature
  required literature
 • CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Translated by Milan Lukeš. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2006. 207 s. ISBN 8070082046. info
 • CLAUDEL, Paul. Zvěstování Panně Marii (Obsaž.) : Saténový střevíček a jiné hry. info
 • DUMAS, Alexandre. Dáma s kaméliemi. Translated by Josef Soukup. Praha: Dobrovský, 2014. 189 s. ISBN 9788073900847. info
 • CSÁKY, Moritz. Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny : Arthur Schnitzler, Hugo von Hoffmannsthal, Hermann Bahr, Karl Kraus. Edited by Anna Grusková. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 220 s. ISBN 8070081023. info
 • ČECHOV, Anton Pavlovič. Dramata [Čechov, 1988]. Praha: Odeon, 1988. info
 • GORKIJ, Maxim. Na dně. Praha: Artur, 2010, ISBN: 978-80-87128-38-1.
 • HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma : od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. V Praze: Pražská scéna, 1996. 237 s. ISBN 8090167179. info
 • JARRY, Alfred and Alfred JARRY. Ubu. Translated by Prokop Voskovec - Petr Turek. Praha: KRA, 1993. ISBN 80-901527-3-2. info
 • KŠICOVÁ, Danuše. Secese : slovo a tvar. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 320 s. ISBN 8021019700. info
 • MAETERLINCK, Maurice. Krátké hry o smrti. Mníšek pod Brdy: NA KONÁRI, 2014. 180 stran. ISBN 978-80-904487-3-5.
 • MAETERLINCK, Maurice. Modrý pták : hra o dvanácti obrazech. Translated by Dagmar Hubená. Praha: DILIA, 1992. 114 stran. ISBN 802030276X. info
 • NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie. Z ducha hudby. Translated by O. Fischer. Praha: Gryf, 1993. 81 s. info
 • ROSTAND, Edmond. Cyrano z Bergeracu. Praha: Odeon, 1975. info
 • SHAW, Bernard. Pygmalión. Translated by Milan Lukeš. V nakladatelství Artur vyd. Praha: Artur, 2013. 145 stran. ISBN 9788074830082. info
 • SHAW, George Bernard. Živnost paní Warrenové.Praha: Artur, 2019
 • SCHNITZLER, Arthur. Hry. Translated by Zuzana Augustová. 1. vyd. V Praze: Institut umění - Divadelní ústav, 2013. 502 s. ISBN 9788070083239. info
 • SYNGE, John Millington. Hrdina Západu : hra o třech dějstvích. Translated by Karel Mušek. V Staré Říši na Moravě: [s.n.], 1921. 88 s. info
 • TEIGE, Karel. O humoru, clownech a dadaistech : [dvojdílný cyklus]. 2. vyd. Praha: Akropolis, 2004. 239 s. ISBN 8073040530. info
 • WEDEKIND, Frank. Procitnutí jara : dětská tragédie o třech dějstvích [8111]. V Praze: DILIA, 1967. info
 • WILDE, Oscar. Jak je důležité mít Filipa : lehkovážná komedie pro vážné lidi [I-27304/65]. Praha: Orbis, 1959. info
  recommended literature
 • APOLLINAIRE, Guillaume. Prsy Tiresiovy : nadrealistické drama o dvou jednáních s prologem. Praha: Odeon, 1994. ISBN 8085617382. info
 • BABLET, Denis. Scénické revoluce dvacátého století. Scénografie, Divadelní ústav, Praha 1976/2.
 • BARBUSSE, Henri. Spisovatel a revoluce. Praha: Československý spisovatel, 1959. info
 • BLOK, Aleksandr Aleksandrovič. Dramatika ruského symbolismu : malé hry o lásce v originále a překladu. Edited by Danuše Kšicová - Pavel Klein - Valerij Jakovlevič Brjusov. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 249 s. ISBN 802103338X. info
 • BORSCHEID, Peter. Virus času : kulturní dějiny zrychlování. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. 483 s. ISBN 9788020414199. info
 • BRETON, André. Manifesty surrealismu. Translated by Jiří Pechar - Dagmar Steinová. 1. souborné vyd. Praha: Herrmann & synové, 2005. 174 s. ISBN 8023957899. info
 • DE MICHELI, Mario. Umělecké avantgardy dvacátého století. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. 378 s., 48. info
 • DEÁK, František. Symbolistické divadlo. Vyd. 1. Bratislava: Tália-press, 1996. 347 s. ISBN 8085718251. info
 • F.T.M. = Futurismus : malý "bedekr" futuristické avantgardy. Translated by Kateřina Hloušková. Brno: B&P Publishing, 2018. 215 stran. ISBN 9788074851674. info
 • FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy : epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Translated by Adam Bžoch. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. 521 s. ISBN 8088987474. info
 • GROJS, Boris. Gesamtkunstwerk Stalin : rozpolcená kultura v Sovětském svazu ; Komunistické postskriptum. Edited by Václav Magid, Translated by Martin Ritter. Vyd. 1. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2010. 189 s. ISBN 9788087108178. info
 • HOFMANNSTAHL, Hugo von. Člověk a smrt. B. Kavka, Praha 1910.
 • HONZL, Jindřich. Moderní ruské divadlo. Praha, 1928.
 • HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle : k divadelním reformám 20. století. Vyd. 1. Praha: Kant, 2011. 271 s. ISBN 9788074370601. info
 • HYVNAR, Jan. Virtuosové : k evropskému herectví 19. a počátku 20. století. 1. vyd. Praha: KANT, 2011. 235 s. ISBN 9788074370564. info
 • JACQUES-DALCROZE. Rytmus. Průlom, Praha, 1927.
 • Kniha o kabaretu [26299]. Praha: Mladá fronta, 1988. info
 • KŠICOVÁ, Danuše and Pavel KLEIN. Dramatika ruského symbolismu, 2, D. S,. Merežkovskij, Pavel I. Originál a překlad (The Drama of the Russian Symbolism, 2, D. S. Merezhkovsky, Pavel I. Original and Translation). Brno: MU, FF, Ústav slavistiky, Ústav pro studium divadla a interaktivních studií, 2003. 274 pp. Dramatika ruského symbolismu, d. 2. ISBN 80-210-3125-5. info
 • KŠICOVÁ, Danuše and Pavel KLEIN. Dramatika ruského symbolismu, 3, Malé hry o lásce. Bufonáda - Neznámá - Tajemný host. Originál a překlad. (The Drama of the Russian Symbolism, 3, A. A. Blok, V. Ja.Bryusov. Original and Translation). Brno: MU, FF, Ústav slavistiky, Ústav pro studium divadla a interaktivních studií, 2004. 249 pp. Dramatika ruského symbolismu, d. 3, . Blok, Brjus. ISBN 80-210-3338-X. info
 • MAJAKOVSKIJ, Vladimir. Mysterie-Buffa. In. MAJAKOVSKIJ, Vladimir. Spisy. SNKLHU, Praha 1957.
 • NIETZSCHE, Friedrich. Nietzsche contra Wagner (Obsaž.) : Schriften aus dem Jahre 1888. info
 • PELÁNOVÁ, Anita. Výtvarné avantgardy 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 144 s. ISBN 9788024617831. info
 • ROLLAND, Romain. Divadlo lidu [Rolland, 1946]. Translated by Jan Kopecký - Karel Kraus. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946. 133 s., [4. info
 • SIBLÍK, Emanuel. Tanec : projev života a umění. Praha: F. Topič, 1917. info
 • TAIROV, Aleksandr Jakovlevič. Odpoutané divadlo. Edited by Alena Morávková. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2005. 197 s. ISBN 807331035X. info
 • VERHAEREN, Emile. Svítání [Verhaeren, 1925]. Praha: Odeon, 1925. info
 • WEDEKIND, Frank. Lulu : Erdgeist : tragedie o čtyřech dějstvích. Praha: Bursík a Kohout, 1914. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
Written test, oral exam. Pass-fail line is 70%.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/DISQ002