DSBcB022 Studijní soustředění

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/20/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Antošovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Šmerda (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( BN )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 38 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/38, pouze zareg.: 0/38, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/38
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům intenzivní výukový kurz mimo prostory univerzity, při němž bude věnována pozornost tématům, která nejsou z časových důvodů probírána v běžné výuce. Studenti budou moci široce participovat na výuce formou řízených diskuzí; své znalosti budou rozšiřovat také formou skupinové práce a prostřednictvím doplňkových aktivit.
Osnova
  • Tématem letošních přednášek a seminářů je "Číslo sedm ve starověkých dějinách".
Literatura
    doporučená literatura
  • MAREK, Václav, Pavel OLIVA a Petr CHARVÁT. Encyklopedie dějin starověku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 535 s. ISBN 9788072772018. info
  • HELLER, Jan. Encyklopedie starověkého Předního východu. Edited by Jiří Prosecký. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 447 s. ISBN 8085983583. info
  • VERNER, Miroslav, Ladislav BAREŠ a Břetislav VACHALA. Encyklopedie starověkého Egypta. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 527 s. ISBN 9788072773060. info
  • Latinsko-český slovník. Edited by Josef Miroslav Pražák - František Novotný - Josef Sedláček. 20. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. 1425 s. ISBN 80-85917-51-3. info
  • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
Výukové metody
Přednášky, četba a výklad pramenů, skupinová práce, diskuze, bojová hra.
Metody hodnocení
Aktivní účast a splnění úkolů zadaných v průběhu soustředění.
Informace učitele
Soustředění se bude konat na chatě Radost ve Vřesovicích (okres Hodonín) od 20. do 23. 4. 2017.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.