PHV131 Úvod do filozofie mysli

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující se základními pojmy, otázkami, problémy, příklady a historií filozofického zájmu o povahu mentálních stavů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních milníků ve filozofie mysli;
- určit a popsat současné problémy domény;
- orientovat se v důsledcích relevantních filozofických koncepcí;
Osnova
 • 01. vlastnosti mentálních stavů
 • 02. dualismus
 • 03. behaviorismus
 • 04. teorie identity
 • 05. funkcionalismus
 • 06. eliminativismus
 • 07. Čínský pokoj a jiné myšlenkové experimenty
 • 08. intencionalita
 • 09. vědomí
 • 10. rozšířená mysl
Literatura
  doporučená literatura
 • POLÁK, Michal. Filosofie mysli. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2013. 259 s. ISBN 9788026103134. info
 • LOWE, E.J. An introduction to the philosophy of mind. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xiii, 318. ISBN 0521654289. info
  neurčeno
 • NOSEK, Jiří. Mysl a tělo v analytické filosofii : úvod do teorií psychofyzického problému. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997. 202 s. ISBN 8070070919. info
 • MARVAN, Tomáš a Michal POLÁK. Vědomí a jeho teorie. 2. vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 159 stran. ISBN 9788074651380. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, četba
konzultační hodiny: pondělí 10:00-11:00
Metody hodnocení
Kurz bude ukončen elektronickým testem, jenž bude zkoumat porozumění probírané látce. Studenti mohou získat až 10 % výsledného hodnocení na hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV131