RLBcKA100 Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
12 hod./sem. + tutorial 12 hod. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 24. 2. 12:00–13:40 J.509, Pá 10. 3. 12:00–13:40 J.509, Pá 31. 3. 12:00–13:40 J.509, Pá 14. 4. 12:00–13:40 J.509, Pá 28. 4. 12:00–13:40 J.509, Pá 12. 5. 12:00–13:40 J.509
Předpoklady
NOW ( RLZkB SZk bakalářská )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvoj (a) prezentačních dovedností, (b) schopnosti demonstrovat věcné a konkrétní uvažování o obecných problémech a pojmech a (c) schopnosti efektivní přípravy na státní závěrečnou zkoušku. Kurz úzce sleduje základní podobu, průběh, požadavky a okruhy státní závěrečné bakalářské zkoušky. Studenti si připravují prezentace k jednotlivým zkušebním okruhům, které jsou hodnoceny.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:
- připravit systematickou prezentaci k tematickým okruhům státní závěrečné zkoušky bakalářské z religionistiky;
- dodržet při prezentaci předepsaný časový limit;
- reagovat věcně a konkrétně na doplňující dotazy v diskuzi.
Výukové metody
prezentace, diskuze, zpětná vazba "zkoušejících"
Metody hodnocení
Realizace zadaných prezentací v průběhu kurzu bude bodována. Při jejich nesplnění budou akceptovány pouze oficiální omluvenky přes studijní oddělení, po jejichž uznání bude možné domluvit případný náhradní termín prezentace ve zkouškovém období.

PREZENTACE A JEJÍ PARAMETRY
V ideálním případě bude každý ze studentů prezentovat ve všech třech oblastech okruhů, které budou určeny předem vyučujícím. Nepůjde o prezentaci v Power-Pointu (nebo jiném prezentačním programu). Součástí prezentace jsou i reakce na připomínky a dotazy vyučujícího. Forma prezentace je tak věrným příkladem prezentace u státní závěrečné zkoušky bakalářské.

Od studentů se kromě vlastních prezentací očekává také aktivní účast na seminářích, především poskytování zpětné vazby k prezentacím ostatních kolegů a postupná domácí příprava na státní závěrečnou bakalářskou zkoušku.

Každá prezentace je hodnocena na škále 0-33 bodů (písmenné hodnocení je pouze stínové: A 33-32, B 31-29, C 28-25, D 24-22, E 21-20, F 19-0). Celkově je tedy možné za 3 prezentace získat až 99 bodů. Pokud student nezíská v součtu za prezentace 60 a více procent (60 a více bodů), je v kurzu hodnocen jako neúspěšný. Toto kritérium tvoří 100 procent hodnocení kurzu.

Povinná literatura zahrnuje všechnu povinnou literaturu k jednotlivým povinným kurzům a webový zdroj "Státní závěrečná zkouška bakalářská (religionistika): Průběh a tematické okruhy platné od jarního semestu 2016" (http://www.phil.muni.cz/relig/indexen.php) [10.12.2017].
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.