SJIIA119 Klauzurní práce

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
3 hodiny. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
SJIIA120 Písemný test ze ŠJ
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klauzurní práce má ověřit schopnost studentů pojednat o zadaném tématu z oblasti jazyka, literatury, nebo překladu. Píše se před závěrečnou státní zkouškou, zapisuje se tedy do semestru, v němž student skládá magisterskou státní zkoušku.
Od jarního semestru 2022 mohou studenti volit mezi stávajícím zadáním a aktualizovaným zadáním s posílenou didaktickou složkou, jak je uvedeno u zkušebních termínů tj: Estudiantes de enseñanza de ELE, dos redacciones: un tema de lingüística o literatura y un tema de didáctica de ELE.
Osnova
 • Desde el semestre de primavera de 2022, los estudiantes de enseñanza de ELE tienen la posibilidad de elegir entre la versión descrita abajo y la versión modificada, que consta de dos redacciones: un tema de lingüística o literatura y un tema de didáctica de ELE.
 • En la versión original, el examen está formado por dos partes:
 • 1) Exposición (2 páginas, aprox.) sobre un tema de teoría a elegir: a) lingüística o b) literatura.
 • 2) Parte "práctica": comentario de texto a) lingüístico y b) literario.
 • *Comentario de un texto literario: Por lo general, el comentario literario consta de dos partes fundamentales: − análisis de los elementos constituyentes del texto, con las herramientas proporcionadas por la teoría de la literatura; − contextualización de dichos elementos en el marco histórico, biográfico, genérico, social, etc. que provee la historia de la literatura. El objetivo final será la intepretación y valoración de dichos elementos, que permita ofrecer un juicio fundamentado de la obra literaria.
 • En los materiales de estudio de esta asignatura se pueden encontrar un pequeño manual básico de comentario literario y ejemplos de comentarios resueltos.
Literatura
 • Diccionario del espanol actual. Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1988, ISBN 9 788425319792
 • Diccionario de la Real Academia Espanola. Madrid, 2008, ISBN: 8432715030850
 • Dubský, Josef, Gran diccionario espanol-checo. Praga, Academia, 1993.
 • SECO, Manuel, Olimpia ANDRÉS a Gabino RAMOS GONZÁLEZ. Diccionario del espanol actual. 1. reimpr. Madrid: Aguilar, 1999. xxvii, 227. ISBN 842945831X. info
 • CUADRADO, Juan Gutiérrez. Diccionario Salamanca de la lengua espanola. Barcelona: Santillana, 1996. xv, 1726 s. ISBN 84-294-4371-1. info
Výukové metody
Písemný zkouška
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Rozsah klauzurní práce: minimálně 4 strany psané rukou. Trvání zkoušky: 4 výukové hodiny (tj. 180 minut).
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/SJIIA119